For moroskuld

Folkekultur i reklamar

I desse eksamensstunder slit eg med å finna motivasjon til å lesa. Det eg derimot finn er inspirasjon til heilt andre ting, til dømes å finna reklamar som baserar seg på norsk folkekultur. For meg ...

10 ting å gjera i påsken

Det er ein stor del av Noregs folk som vert ignorert og diskriminert av media i påsken. Til desse tenkte eg no at eg skulle gje eit bidrag. Det er naturlegvis alle dei nordmennene som ikkjeskal på ...

Lemeninvasjonen er i gong

Rauland: Ein kan melda om stor tettleik av lemen i området. Fortvila bilistar raser over lemena sine dårlege kunnskapar kring trafikkreglar. Etter at snøen trakk seg tilbake har eit stort antal av...

Et plagieringseventyr

UiB vil eksamensjuksarar til livs med denne geniale videoen.

Grådige hjortar tok seg inn på privat eigedom

To hjortar skal ha teke seg inn på privat eigedom og forsynt seg grådig av gras. Om frukttre er vorte skada i hendinga er enno uvisst. Likevel valde gardsfolket å ikkje ta saka lengre. Situasjonen ...

10 ting å gjera når ein ikkje vil sjå VM

Eg registrerar at VM er starta. Riktignok med iltre nordmenn som fann enda ein grunn til å klaga på NRK - eg tenkjer sjølvsagt på den skandale at NRK ikkje viste heile opningsseremonien direkte på ...

Me rodde oss ut på viddene...

Eg og Johanna sit på skulen og nyttar fridagen vår til å planleggja undervisning i instrumental folkemusikk for vidaregåande. Sidan den norske, instrumentale folkemusikken består i hovudsak av dans...

Mat til Dodraugen

På Rauland tek me vare på dei som er inne, og dei som er ute.

Nyttårsforsett 2011

Eg registrerar at det er mange som framleis har tru på dette med nyttårsforsett, og tradisjonen tru så har fleire nye, eller fornya, forsett for det nye året. Då kan sjølvsagt ikkje eg vera dårlega...

Du veit du har budd for lenge på Rauland når...

Vår ivrige metallstudent Simen har laga ei liste over ti ting som tilseier at du kanskje har budd litt for lenge på Rauland:

Our dad used to murder us in cold blood, buried us and dance on our graves singing "Yes, sir. I can boogie"!

Eg må berre leggja ut denne remaken av "Four Yorkshiremen". Den er hysterisk!

Aaaatsjho!

Snufs, snufs. Eg er vorte forkjøla, det er ikkje noko morosamt. Så eg sit no her og tykkjar synd i meg sjølv, men prøver å trøysta meg med at fyrsteklasse har det verre fordi dei har diktat i høyre...
Irene Bjørke

Irene Bjørke

20, Kvinnherad

Går andreåret på folkemusikkstudiet på HiT, Rauland. Likar skogar i tur og mark.

Kategoriar

Arkiv

hits